Garantievoorwaarden vloeren

Garantievoorwaarden vloeren

De meeste van onze producten hebben een garantie op onzichtbare gebreken en op levensduur. De garantieduur verschilt van product en is aangeduid op de inleggers. Daar waar geen garantieduur aangeduid is bestaat er ook geen.

Hier vindt je een samenvatting waarop de garantie betrekking heeft.

Te volgen regels voor de garantie

De te plaatsen goederen moeten voor plaatsing op zichtbare gebreken gecontroleerd worden. Geplaatste goederen met op voorhand zichtbare gebreken vallen niet onder garantie.
De goederen dienen overeenkomstig de bijgevoegde plaatsings-voorschriften geplaatst te worden in droge, verwarmde ruimtes.
De goederen dienen volgens de aangegeven regels regelmatig onderhouden en gereinigd te worden.
Beschadiging veroorzaakt door slecht onderhoud vallen buiten garantie.
Bij vloerdelen mag de chape maximaal 2-2.5% vocht bevatten en de bezetting maximaal 5%.
U dient de luchtvochtigheid (55-65%) en de temperatuur (18-22°) optimaal
te houden.

Te plaatsen laminaatvloerdelen moeten voldoen aan het voorziene gebruik.

  • Klasse 31 in lichtbelopen ruimten.
  • Klasse 32 in normaal belopen ruimten.
  • Klasse 33 in internsief belopen ruimten.

Onze goederen mogen nooit in vochtige ruimtes geplaatst worden tenzij ze hiervoor speciaal gemaakt zijn. Dit moet duidelijk op de verpakking aangegeven zijn.
Abnormale slijtage moet zich voordoen op een oppervlakte van minstens 1cm2. Het decor moet volledig verdwenen zijn.
Beschadigingen veroorzaakt door verkeerdelijk gebruik en slechte plaatsing vallen buiten garantie.
Krassen veroorzaakt door harde voorwerpen ( verschuiven van meubels – steentjes onder de schoenzolen – harde wieltjes bij stoelen etc… ) vallen buiten garantie.

Reclamaties dienen schriftelijk binnen de 20 dagen na vaststelling onder aanbieding van het aankoopfactuur bij de handelaar gemaakt worden.
De handelaar heeft het recht de reclamatie ter plaatsen te gaan bekijken.

Garantieuitkering

In garantiegevallen krijgt u de omruiling van de beschadigde elementen.
Per gebruikt jaar wordt een minderwaarde in percent van 100 gedeeld door de aangekondigde jaren garantie verrekend.
Buiten de waarde van de goederen worden geen verdere vergoedingen toegestaan.