De ethische code van Group Thys

Sinds de oprichting van GROUP THYS vormen zeven gemeenschappelijke waarden de basis voor ons handelen. Deze waarden bepalen (samen met de wettelijke voorschriften) de manier waarop we in de behoeften van klanten voorzien alsook de manier waarop we ethisch verantwoord gedrag bevorderen. Dit allemaal binnen onze groep van medewerkers en aandeelhouders, en in onze samenwerking met werknemers, allianties, partners en leveranciers.

Op basis van deze kernwaarden stelden we een ethische code op.

Deze waarden vormen al jaren de basis van ons handelen!

1. INNOVATIE EN ECOLOGIE

 • We kijken steeds vooruit, de toekomst begint hier en nu
 • Onze innovaties zijn maatschappelijke en ecologisch verantwoord
 • We kiezen alle grondstoffen en materialen bewust
 • Onze werkwijze volgt een langetermijnvisie en -strategie

GROUP THYS biedt de nieuwste producten en oplossingen aan op een maatschappelijk en ecologisch
verantwoorde manier. We kijken verder dan wat vandaag gangbaar is en hanteren steeds de
langetermijnstrategie. Dit geldt voor realisaties bij klanten en in onze bedrijfsvoering. We volgen alle
ontwikkelingen op de markt en in de maatschappij op de voet. Door ons te richten op evoluties en
trends kunnen wij bewuste keuzes maken bij het inkopen van onze materialen, het samenstellen van
het eindproduct, en in onze algemene bedrijfsvoering. Een mooi voorbeeld hiervan is de opstart van
een nieuw gamma met isolerende deuren

2. LEIDERSCHAP EN PERFORMANTIE

 • Met het nodige zelfvertrouwen nemen we de leiderspositie in
 • We durven investeren in de toekomst
 • Haalbaarheid en winstgevendheid staan steeds voorop
 • Effectief en inspirerend leiderschap staat voorop
 • Werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verwezenlijken van taken en deadlines
 • Leidinggevenden zijn ambassadeurs voor groei en vernieuwing

Binnen ons vakgebied, en de markt waarin we actief zijn, nemen wij graag een leiderspositie in. GROUP
THYS toont lef en durft zich assertief op te stellen. Vaak zijn we dan ook de eerste die met een nieuwe
baanbrekende oplossing komt. Wij denken vooruit, maken bewust innovatieve en verantwoorde keuzes
en handelen hiernaar. Het belang van zowel haalbaarheid als winstgevendheid staan altijd voorop. Dit,
en de juiste investeringen maken, stelt ons in staat om klaar te zijn voor de toekomst. Denk maar aan
het zonnepanelenpark, de nieuwe machines en gekwalificeerd personeel.
Werknemers krijgen in hoge mate de verantwoordelijkheid over hun eigen taken. Elke leidinggevende
of lijnmanager neemt zijn verantwoordelijkheden op tegenover de werkgever, collega’s, klanten,
leveranciers en consumenten. Hij past een natuurlijk effectief en inspirerend leiderschap toe. Een
goede ambassadeur van GROUP THYS draagt voortdurend de waarden, ter ondersteuning van groei
en vernieuwing, uit.

3. DUURZAAMHEID EN KWALITEIT

 • Kwaliteit staat voorop
 • Onze materialen zijn bij voorkeur FSC en PEFC gecertificeerd
 • We werken CO2 neutraal dankzij ons zonnepanelenpark
 • Het recycleren van afvalmaterialen doen we in samenwerking met Foronex

Een zeer belangrijke pijler is duurzaamheid. We bieden graag de garantie dat ons product lang zal
meegaan en van een premium kwaliteit is, zonder dat het schade aan de omgeving veroorzaakt. Dit
geldt voor de materialen waarmee we werken (FSC- en PEFC-gecertificeerd), de manier waarop we met
energie omgaan (CO2-neutraal) en de keuzes die we maken ten aanzien van ons productiebeleid. We
hebben 7614 zonnepanelen op onze daken (wat overeenkomt met het gemiddeld jaarlijks verbruik van
580 gezinnen). We investeren in elektrische heftrucks. Onze houtresten (MDF, multiplex en spaanplaat)
worden door Foronex opgehaald en verwerkt tot herbruikbare grondstoffen.

4. SAMENWERKING EN COMMUNICATIE

 • We bieden ruimte voor ontwikkeling en ontplooiing
 • Hanteren een open en eerlijke communicatie en vrijheid van spreken
 • We handelen transparant met als motto: “keep it simple!”
 • De samenwerking met AROP biedt arbeidskansen aan mensen met een beperking
 • Nieuwe medewerkers ontvangen een onthaal brochure

Samenwerking speelt op elk niveau in onze onderneming een cruciale rol. Zo stemmen we het beleid
af op onze klanten, medewerkers, leveranciers, partners en aandeelhouders. Het resultaat is een
bedrijfsvoering waarin er voor iedereen ruimte is om zich te ontwikkelen en ontplooien. We investeren
in intern talent door loopbaanontwikkeling.

Een belangrijke samenwerkingen is die met AROP. Mensen met een beperking vervaardigen mee onze
binnendeuren waardoor ze de unieke mogelijkheid krijgen om werkervaring op te doen.

Luisteren, een open eerlijke communicatie voeren en rekening houden met ieders noden, is wat wij
doen tot iedereen tevreden is. We werken graag op een transparante manier samen waarbij ons motto:
“keep it simple”, dient als leidraad. Dit om de motivatie en het vertrouwen te verhogen.

We moedigen een bedrijfscultuur aan waarin eerlijkheid en openheid, alsook vrijheid van spreken, de
norm is. Nieuwe medewerkers worden warm onthaald en ontvangen een onthaalbrochure met daarin
de ethische code en het arbeidsreglement.

5. RESPECT EN INTEGRITEIT

 • Respect voor het milieu
 • Respect voor elkaar
 • Vertrouwen geven en krijgen

Een belangrijke waarde die voor ons eerder een voorwaarde is, omdat er volgens ons zonder respect
geen zaken kunnen worden gedaan. Binnen GROUP THYS staat respect voor de medewerkers en
aandeelhouders, leveranciers, partners en klanten, centraal. Door eerlijk en open met elkaar om te gaan
en elkaar te respecteren worden wij als bedrijf ook gerespecteerd en gewaardeerd om onze integriteit
en betrouwbaarheid.

Wees een trotse ambassadeur maar wees tegelijk voorzichtig. Respecteer de privacy van het bedrijf en
alle collega’s. Gevoelige informatie houdt je voor jezelf. Vind je bepaalde informatie niet terug op de
bedrijfswebsite of andere openbare kanalen, dan deel je ze beter niet. Laat bepaalde zaken niet
rondslingeren en ga verantwoordelijk om met gevoelige informatie.

6. PASSIE EN PLEZIER

 • Ontspannen samenwerken
 • Een hoge fun- en gunfactor
 • Passie delen werkt aanstekelijk
 • Plezier hoeft professionaliteit niet in de weg te staan

Wat GROUP THYS betreft is zaken doen een win-win waar iedereen plezier aan beleeft. Binnen het
bedrijf streven we ernaar om op een ontspannen manier met elkaar en met medewerkers om te gaan
waarbij een hoge “fun-, en gunfactor” gegarandeerd is.

Dit geldt ook voor onze samenwerking met klanten, leveranciers en aandeelhouders. We vinden deze
nauwe manier van samenwerken prettig, opdat iedereen onze passie zou kunnen ervaren en het
aangenaam vindt om er deel van uit te maken. De trots om wat we gezamenlijk bereiken en het plezier
dat beleefd wordt aan uitdagende projecten, geeft de positieve energie die nodig is om telkens
opnieuw een succesverhaal te schrijven.

Toon wederzijds respect en biedt hulp indien mogelijk. Wees nauwgezet maar tegelijk ook positief.
Beleef plezier maar houdt discipline. Luister naar goed advies en wees ruimdenkend.
Enthousiasme is besmettelijk, wees er niet spaarzaam mee en verspreidt het!

7. GEZONDHEID, VEILIGHEID EN WELZIJN

 • We geloven in gelijke kansen
 • Arbeidsveiligheid staat steeds voorop
 • We ontwikkelen en behouden talent
 • Ons materiaal voldoet aan de geldende normen
 • We werken met een intern en extern preventieteam en plannen op korte en lange termijn

Belangrijke domeinen die onder de noemer “welzijn” vallen zijn voor GROUP THYS: arbeidsveiligheid,
gezondheid, ergonomie en intern leefmilieu. Het is voor ons vanzelfsprekend om ons eindproduct te
maken op een veilige en verantwoorde manier. Hiervoor hebben we een extern als intern
preventieteam en een speciaal daarvoor opgeleide preventie adviseur.
Onze werkomgeving en het materiaal voldoen aan alle geldende wetten en normen.

Op psychosociaal vlak dragen wij een steentje bij door het welzijn van onze medewerkers centraal te
stellen. We geloven in gelijke kansen voor iedereen zonder discriminatie. Toon respect in je relaties met
anderen. Behandel elkaar met waardigheid en biedt gelijke kansen aan iedereen.
Pesterijen horen niet thuis in een positieve en aangename werkomgeving. Ongepast verbaal of fysiek
gedrag op basis van bepaalde eigenschappen worden uiteraard niet getolereerd.
Het succes van de onderneming is in grote mate een weerspiegeling van de individuele en collectieve
capaciteiten van iedereen.

GROUP THYS beoogt gelijkheid en moedigt non-discriminatie aan. Werknemers krijgen loopbaan- en
ontwikkelingsmogelijkheden op basis van inzet en kwalificaties, zonder dat persoonlijke kenmerken
zoals geslacht, etnische achtergrond, geaardheid, leeftijd, genderidentiteit, handicap, religie of politieke
overtuiging daarbij een rol spelen.

We zorgen voor een gezonde en veilige werkplek en bekommeren ons om de veiligheid van elke
werknemer